Home

Nieuws

Nederlandse groente en fruit schoner

Nederlandse telers hebben in de jongste residumetingen van de NVWA een verbetering laten zien ten opzichte van import.

Het aantal overtredingen van de wettelijke norm voor Nederlands product is gezakt naar 0,8 procent en dat was in de metingen van een half jaar geleden nog 1,0 procent. Voor alle groente en fruit (inclusief import) is dat overschrijdingspercentage gestegen van 9,8 naar 10,9 procent. Het zijn gegevens over twee jaar tot 2013, waarbij de NVWA steeds vaker de risicostromen onderzoekt en niet willekeurig steekproeven neemt, wat resultaten wel beïnvloedt.

Opvallend is wel dat de Nederlandse aardbeien het beter deden. In de jongste metingen vond de NVWA in  55 monsters geen enkele overschrijding, waar voorheen nog 1,6 procent boven de wettelijke norm bleef. Hier kan een effect van de teeltwijze doorklinken. De NVWA brengt de cijfers elk half jaar uit.

Nederlandse paprika is schoner dan Europese concurrentie. De NVWA vond geen overschrijdingen in Nederlandse paprika, maar wel in Europese partijen (1,6 procent). Ter vergelijking: De NVWA bekijkt risicolanden en voor deze leveranciers (zoals Egypte) is bijna één op de tien paprikapartijen in overtreding.

Ook Nederlandse ijsbergslag is schoner dan Europese partijen. Voor tomaten is het verschil er nauwelijks tussen Nederlandse en Europese partijen. In Nederlandse tomaten werden wel minder verschillende middelen gevonden.

Nederlandse appeltelers leveren schone producten. Voor Nederlandse peren wordt nog wel voor 1,6 procent van de partijen een overschrijding aangetroffen.

Verder verkochten de Nederlandse supermarkten en groothandel ook betere producten. De NVWA vond in beide ketens minder overtredingen, al blijft de groothandel iets achter bij supermarkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.