Home

Nieuws

Miljoenen euro's faunaschade in landbouw

Vogels en zoogdieren veroorzaken jaarlijks 96 miljoen euro schade in de landbouw. Dat is 1,5 tot 2 procent van de totale productieopbrengst van 5 tot 6 miljard euro. Het CLM voerde over de periode 2008-2010 een studie naar dit onderwerp uit in opdracht van het Faunafonds.

Een groot deel van de schade wordt veroorzaakt door beschermde soorten (35,3 miljoen euro), en wordt vergoed door middel van tegemoetkomingen in de schade of zogenaamde opvangovereenkomsten via het Faunafonds (10,7 miljoen euro) en Dienst Regelingen (11,6 miljoen euro). Veel schade wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten, waar geen schadevergoeding voor wordt gegeven (35 miljoen euro) of bestaat uit niet-vergoede bijkomende kosten (5,7 miljoen euro). Andere kostenposten betreffen middelen voor schadepreventie (2,7 miljoen euro' en arbeidskosten voor het verjagen van vogels en zoogdieren (17,7 miljoen euro).

Van de beschermde soorten veroorzaken ganzen driekwart van de schade, gevolgd door zangvogels in de fruitteelt, met name mezen en kraaien (13 procent van de totale vastgestelde schade). De meeste schade vindt plaats in gras (73 procent), daarna in fruit (13 procent) en in granen (7 procent). De tegemoetkoming in schade die het Faunafonds voor deze soorten uitkeert, is gericht op individuele grondgebruikers die schade hebben terwijl ze preventieve maatregelen namen om dit te voorkomen.

Een grote schadepost (eerste ruwe schatting 35 miljoen euro.) wordt veroorzaakt door vrijgestelde soorten als zwarte kraai, kauw, houtduif en konijn. De hoogte van deze schadepost is opmerkelijk, omdat deze vrijgestelde soorten vrijelijk mogen worden bestreden als zij schade veroorzaken. De rapportage ‘Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten’ is te raadplegen via: http://www.faunafonds.nl.

Inventarisatie

De bevindingen sluiten aan bij een inventarisatie van de gewasschade in vollegrondsgroente die is uitgevoerd door LTO-Noord in West-Friesland in 2010. Voor dit onderzoek werd ruim 3.000 hectare aangemeld, met een totale schade van ruim 1 miljoen euro. Per aangemeld LTO-lid was de schade bijna 5.100 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.