Home

Nieuws

LTO wil pilot Fair Produce in aardbei en asperge

Als het aan de vakgroep Vollegrond van LTO ligt, start de introductie van Fair Produce in de loop van dit jaar. Vooralsnog wil de vakgroep een pilot in asperge en aardbei, vertelt vakgroepvoorzitter Jan Roefs in zijn column in de printuitgave van deze week van Groenten & Fruit.

De arbeidssituatie in de sector vollegrond is niet te vergelijken met die in de champignonsector, schetst Roefs. In 2006 lukte het de paddenstoelentelers niet om een cao af te sluiten (onder druk van slechte prijzen voor hun product), zodat uitbetaling volgens het wettelijk minimumloon van kracht werd. De prijzen voor paddenstoelen bleven onder druk staan, telers zochten naar wegen om hun kosten verder te verlagen. “Die telers zijn in een situatie terechtgekomen waarbij 'normaal telen' niet meer mogelijk bleek: in een situatie die eigenlijk niemand wil. Met Fair Produce is het gelukt werkgeverschap te verbeteren en om een faire prijs voor champignons te bedingen. Je ziet het nu ook aan de belangstelling: binnen enkele maanden zijn alle champignonbedrijven gecertificeerd of ze willen dat zijn.”

In de vollegrond tekent zich ook een arbeidskostenprobleem af, meent Roefs, wijzend op de onlangs afgesloten cao open teelten. “Afspraken daarin over zaken als arbeidstijden zijn in de praktijk niet altijd even gemakkelijk toe te passen en juridisch moeilijk in te kaderen. Voor asperge en aardbeien willen we duidelijk krijgen hoe Fair Produce eruit zou kunnen zien. Daarvoor willen we een pilot starten met de praktische inbreng van telers en onder begeleiding van een arbeidsspecialist van LTO. Belangstellenden voor deze pilot kunnen zich melden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.