Home

Nieuws

EU brengt ziekte-uitbraken door groente in kaart

De Europese Unie telde in 2011 circa 37 ziekte-uitbraken veroorzaakt door groente op een totaal van ruim 700 gemelde uitbraken op vooral vleesproducten.

De uitbraken door groente werden herleid tot Salmonella (21,6 procent) en E.coli (18,9 procent). Het was het jaar van de rampzalige Ehec-uitbraak in vooral Duitsland. Nederland meldde over 2011 twee ziektegevallen verzoorzaakt door kiemgroente.

De Europese voedselveiligheidsorganisatie Efsa komt met deze cijfers na inventarisatie van alle meldingen van lidstaten. Denemarken (7) en Polen en Engeland (met beide vier meldingen) hadden de meeste ziekte-uitbraken door groente. Naast Salmonella en E.coli werd 16,2 procent van de uitbraken op groente veroorzaakt door virussen. In een minder aantal gevallen ging het om mycotoxinen, een giftige afscheiding van schimmels en om de darmbacterie Clostridium. Bij enkele uitbraken is de herkomst nooit vastgesteld, maar wordt wel aangenomen dat het om groente gaat.

De Ehec-uitbraak in 2011 heeft de cijfers over 2011 negatief beïnvloed. Het aantal zieken is door de uitbraak van deze E.coli-variant veel hoger dan in de jaren ervoor. Ook het sterftecijfer lag in dat jaar ongewoon hoog. De 56 doden in Duitsland door de Ehec-uitbraak besloeg 89 procent van de geregistreerde doden door E.coli in dat jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.