Home

Nieuws laatste update:17 apr 2013

Dijksma werkt met provincies aan nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur gaat samen met provincies een gezamenlijke projectorganisatie ontwikkelen voor een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer.

Dat schrijft ze in reactie op de Verbetervisie naar een effectief agrarisch natuurbeheer van verschillende natuurorganisaties. Een van de onderdelen van de nieuwe projectorganisatie is het organiseren van een structureel overleg met maatschappelijke organisaties voor advies over het nieuwe stelsel. Hierbij zullen ook natuurorganisaties worden betrokken.

Dijksma wil het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer voor de zomer aan de Tweede Kamer aanbieden. In het bestuursakkoord Natuur is afgesproken dat het agrarisch natuurbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur per 1 januari 2014 onder de verantwoordelijkheid van het Rijk zou komen. Staatssecretaris Dijksma bekijkt samen met de provincies of het mogelijk is een ongedeeld systeem binnen en buiten de EHS van het agrarisch natuurbeheer te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.