Home

Nieuws

Asscher pakt schijnconstructies aan

Minister Asscher zet 35 extra controleurs in om aangescherpte regels rond schijnconstructies met buitenlandse werknemers te handhaven. Een en ander komt ook voort uit het gisteren gesloten Sociaal Akkoord tussen bonden en werkgevers.

Werkgevers die werknemers inzetten via een schijnconstructie om bijvoorbeeld minder loon, belasting of lagere premies te hoeven betalen, kunnen aangescherpte regels en extra handhaving tegemoet zien. Zo wordt het bedrijven onmogelijk gemaakt om buitenlandse werknemers het minimumloon vooral als onbelaste onkostenvergoedingen te betalen. Daarnaast wil het kabinet dat alle betrokken opdrachtgevers, dus niet alleen het uitzendbureau als directe werkgever maar ook inlenende tuinders, aansprakelijk worden voor het betalen van het cao-loon. Ook zet de Sociale Verzekeringsbank meer mensen in om fraude met betaling van premies in het buitenland, via bijvoorbeeld postbusondernemingen, aan te pakken.

Verder zal de Inspectie SZW, met een apart cao-team, sociale partners ondersteunen bij de handhaving van cao’s en zal de minister afspraken maken met Polen, Roemenië en Bulgarije om de bestaande samenwerking te versterken. De minister vraagt over het verbeteren van de cao-naleving en -handhaving voor de zomer een advies aan de Stichting van de Arbeid. Tevens wil het kabinet het makkelijker maken voor schijnzelfstandigen om naar de rechter te stappen om zo een dienstverband af te dwingen.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een groot aantal maatregelen die erop gericht zijn werkgevers die de randen van de wet opzoeken of daar overheen gaan aan te pakken. Asscher: “Voor gelijk werk moeten gelijke arbeidsvoorwaarden gelden. Dit geldt voor  werknemers uit Nederland en ook voor werknemers uit het buitenland die hier werken.” Met het actieplan bindt de minister de strijd aan tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting. De sociale partners vroegen gisteren na het sociaal overleg aan het kabinet met een actieplan te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.