Home

Nieuws

Peel en Maas versoepelt voorgenomen huisvestingsbeleid

De gemeente Peel en Maas gaat strenger letten op het onderscheid tussen arbeidsmigranten die korter of langer dan zes maanden in Nederland verblijven. Huisvestingeisen voor korter verblijf zijn op vraag van tuinders alsnog versoepeld.

De Midden-Limburgse gemeente Peel en Maas heeft deze week een nieuw huisvestingsbeleid aangenomen. In de aanvankelijke plannen was opgenomen dat onderkomens die tuinders op hun bedrijf aan buitenlandse werknemers aanbieden aan de strenge eisen van het Bouwbesluit moeten voldoen en een vergunning met een duur van niet langer dan vijf jaar zouden krijgen.

Voor kortdurend verblijf van niet langer dan zes maanden zijn die eisen door een amendement van coalitiepartner CDA weer van tafel verdwenen. Protest van agrarisch ondernemers en de LLTB waren hiervoor de aanleiding. Met name aspergetelers kunnen met het kortdurend verblijf goed uit de voeten.

Voor verblijven van langer dan zes maanden blijft de gemeente wel inzetten op het huisvesten van de arbeidsmigranten in of rond de dorpskernen. Het scheiden van wonen en werken is met name door FNV Bondgenoten fel bepleit. Volgens FNV-bestuurder Wim Baltussen ligt het gevaar van uitbuiting op de loer als de tuinder tevens huisbaas is. Onder meer door een sluitende nachtregistratie moeten telers bij gemeentelijke handhavers kunnen aantonen dat buitenlandse werknemers niet langer dan zes maanden op het bedrijf worden gehuisvest.

Of registreer je om te kunnen reageren.