Home

Nieuws

Irritatie groeit over Europese GMO-uitleg

De Europese Commissie is er nog niet in geslaagd afdoende verduidelijking te geven over de specifieke regels waaronder verenigingen GMO-steun kunnen krijgen.

In de laatste beheerscomité-vergadering groente en fruit van dinsdag bleven de lidstaten ontevreden met de uitleg. Veel afzetorganisaties zitten in de problemen omdat ze niet op de juiste wijze de afzet in hand hebben genomen, maar de definitie die de commissie nu voorstelt, stuit ook op onduidelijkheid. De commissie wil de rol van de afzetorganisaties definiëren als ‘onderhandelen over prijs en hoeveelheid’, maar dat lijkt bijvoorbeeld de rol van de veilingklok buiten te sluiten. Omdat veel onderhandelingen telefonisch gebeuren, kan een afzetorganisatie ook moeilijk bewijzen dat zij die onderhandeling echt voert.

Verder blijven vragen over welke taken een afzetorganisatie mag uitbesteden en zien de lidstaten nog altijd grote bezwaren tegen de plannen van de commissie om boetes in te stellen voor telersverenigingen als opzet of serieuze nalatigheid is geconstateerd. In rechtszaken blijkt dat laatste nauwelijks aan te tonen, stellen de lidstaten.

Eén van de delegatieleden noemt de opstelling van de commissie ‘weinig daadkrachtig’. De commissie heeft toegezegd opnieuw te overleggen met de toezichthouders (auditeurs). Volgens bronnen wil de agri-afdeling van de commissie de telersvereniging meer tegemoet komen dan de toezichthouders. De commissie mikt op 2014 voor inwerkingtreding van de nieuwe uitvoeringsregels.

Of registreer je om te kunnen reageren.