Home

Nieuws

Horti Bedrijfsschool erkent cursussen

Het bestuur van de Horti Bedrijfsschool heeft deze week zijn eerste certificaten toegekend aan in totaal cursussen van vier opleidingsinstellingen voor medewerkers in de glastuinbouw. Het predicaat ‘branche erkend’ moet tegenwicht bieden aan de versnippering van het cursusonderwijs.

De Horti Bedrijfsschool is een initiatief van werkgevers en werknemersorganisaties in de glastuinbouw. In het CAO-overleg is geconstateerd dat het steeds lastiger wordt om medewerkers te kunnen sturen naar cursussen die beantwoorden aan de scholingsbehoefte. Er zijn wel veel aanbieders, maar die werken te aanbodgericht. Door de veelheid aan aanbieders is het bovendien voor al die afzonderlijke partijen lastig om voor elke cursus voldoende aanmeldingen te krijgen, waardoor cursussen worden afgeblazen.

De scholingsadviseurs van de Horti Bedrijfsschool gaan nu de bedrijven af om te peilen waaraan telers en hun medewerkers behoefte hebben. Ook is er overleg met de cursusaanbieders om het aanbod aan te passen aan de opleidingsprofielen horend bij de tuinbouwfuncties uit het in de CAO opgenomen functiehandboek.

De eerste 27 teelttechnische en management cursussen die nu door de vakbonden, de drie regionale LTO’s en Plantum zijn goedgekeurd zijn van Lentiz Cursus & Consult, Clusius College, Citaverde Bedrijfsopleidingen en Helicon. Komend najaar zal van aanvullende teelttechnische cursussen  en cursussen op het gebied van techniek, logistiek en kwaliteitszorg bepaald worden of deze het kwaliteitsstempel kunnen krijgen.

Meer informatie is te vinden op hortibedrijfsschool.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.