Home

Nieuws laatste update:5 mrt 2013

'Effectiever agrarisch natuurbeheer'

Agrarisch natuurbeheer moet en kan beter. In een zogenoemde verbetervisie hebben vier natuur- en landschapsorganisaties maandag plannen gemaakt, die moeten leiden tot meer effectiviteit.

Om een optimaal resultaat te behalen moet de landelijke overheid doelen formuleren en deze bewaken, zo stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en De 12 Landschappen. De focus dient te liggen op kansrijke gebieden, waarbij versnippering moet worden voorkomen. Verder willen de organisaties gebiedscollectieven een belangrijke rol toedichten.

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer kunnen worden betaald uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De organisaties zien kansen voor zowel betalingen uit de eerste pijler (directe inkomenssteun) als de tweede pijler (plattelandsbeleid). In hoeverre dit ook daadwerkelijk mogelijk is, ligt aan het uiteindelijke akkoord tussen de lidstaten en het Europees Parlement, en de invulling daarvan door het kabinet.

Jeroen Savelkouls

Of registreer je om te kunnen reageren.