Home

Nieuws

Trage gemeente mag niet heffen

Tuinders met bouwplannen kunnen in sommige gevallen beter even wachten met het indienen bij de gemeente. Na 1 juli 2013 mogen gemeenten met verouderde bestemmingsplannen geen leges meer heffen voor vergunningen.

In 2008 is in de Wet Ruimtelijke Ordening opgenomen dat gemeenten ten minste elke tien jaar hun bestemmingsplannen moeten actualiseren. De sanctie op het niet tijdig vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is dat de gemeente niet meer bevoegd is tot het invorderen van rechten voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om leges voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouwen, slopen, aanleggen van werken of afwijken van een bestemmingsplan.

Voor bestemmingsplannen die bij het ingaan van de wet in 2008 al ouder dan tien jaar waren is een overgangstermijn ingesteld, die afloopt op 1 juli 2013.  Aangezien de leges voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan erg hoog zijn, kan dit veel voordeel opleveren, aldus Accountantskantoor Flynth in zijn tuinbouwnieuwsbrief, Het bureau adviseert ondernemers om voor het indienen van een aanvraag eerst te controleren of het bestemmingsplan al dan niet verouderd is.

Of registreer je om te kunnen reageren.