Home

Nieuws

Sector wil grote nieuwe markten openen

De Nederlandse handel en teelt willen handelsbarrières van grote markten slechten.

De komende twee jaar wil Frugi Venta en de Nederlandse Fruittelersorganisatie energie steken in het openstellen van markten als China, India, Brazilië en de Verenigde Staten. Daarvoor zullen met name fytosanitaire drempels genomen worden.

Uit plannen blijkt dat dit vooral administratieve zaken zijn, zo zullen met name Pest Risico Analyses (PRA) opgesteld worden. Dat is een onderbouwing van overheidsmaatregelen die de introductie en verpreiding van schadelijke organismen moeten voorkomen. Daarvoor is een omvangrijk dossier nodig met zaken als teeltareaal, maar zijn ook veldkeuringen nodig en ‘pest status’ van ziekten en plagen in Nederland. Deze informatie wordt aangeleverd door de voedselautoriteit NVWA en de branche-organisaties.

Verwacht wordt verder dat de komende twee jaar hiervoor verschillende handelsdelegaties Nederland zullen bezoeken, maar ook vanuit Nederland. Het plan heeft draagvlak bij ondernemers, blijkt uit het positieve advies van het ondernemingsplatform van het Productschap Tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.