Home

Nieuws 1 reactie

PT herziet criteria GMO

Het Productschap Tuinbouw heeft in de criteria voor GMO-toekenning voor 2013 een aantal wijzigingen toegepast. Het zijn veelal specificeringen, zo ook voor subsidie voor belichtingsinstallaties.

Voor belichting is GMO-subsidie mogelijk als er jaarrondproductie door plaatsvindt. Daar is nu een verruiming in doorgevoerd. Jaarrond productie betekent nu dat in twee van de drie maanden december, januari en februari productie moet plaatsvinden. Er is nu dus ruimte voor teeltwisseling doorgevoerd. Als er door een investering in belichting in het vierde kwartaal uiterlijk in januari van het volgende jaar nog geen productie bij de teler plaatsvindt, wordt niet voldaan aan de voorwaarde.

Ook is nu duidelijk gemaakt dat een telersvereniging niet zomaar de kosten voor het volledig overnemen van een rassenlicentie mag opvoeren voor subsidie. De telersvereniging mag licentiekosten wel opvoeren als dat voor een bepaalde tijd is.

Verder heeft het PT duidelijker weergegeven welke taken onder GMO vallen. Zo mogen functies als accountmanager, productmanager, categoriemanager en marktonderzoeker in aanmerking komen voor subsidie. Dat zijn dan gesubsidieerde managers. Verder zijn milieukeurmerken als Milieukeur, MPS Fruit & Vegetables en Duurzame Glastuinbouwproducten (DGP) –‘Weet wat je eet’ subsidiabel.

Eén reactie

  • J.P.H. van Enckevort

    waarom subsidie op belichting? waarom subsidie op managers? Wat heeft GMO gebracht buiten onrendabele investeringen in pakstations, produktieuitbreiding, het door telersverenigingen afvangen van elkaars leden, oneerlijke concurrentie, het volledig afgeven van je produkt zonder inspraak, je verplichten om je tot op je hemd uit te kleden voor een veiling/telersvereniging die uiteindelijk bezig is met het proberen zoveel mogelijk subsidie te behouden i.p.v. met het zo goed mogelijk verkopen van een door teler aangeboden produkt?
    Is dit markt ordening? Beuren we nu betere prijzen voor onze produkten omdat Europa de markt 'ordend' door te strooien met geld? Volgens mij beuren we nu gemiddeld met GMO subsidie net zo weinig of nog minder als het pre GMO tijdperk. Dus een hoop extra regels, voorwaarden, controles, gezeur en nog geen verbetering. Waarom lopen zo velen nog altijd uit die subsidie trog te vreten terwijl subsidie eigenlijk nog zelden iets goeds gebracht heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.