Home

Nieuws 1 reactie

LTO boos om NMa-kritiek

Volgens een topambtenaar bij de NMa wentelt Brussel de problemen van de agrarische sector af op de consument, door producentenorganisaties meer ruimte te willen geven prijs- en productieafspraken te maken. LTO Nederland is het met de kritiek niet eens.

Voedsel wordt duurder in de EU als de voorstellen van het Europees Parlement (EP) over het landbouwbeleid worden uitgevoerd. Dan kunnen tuinders meer samenwerken. Dit drijft de voedselprijs op. Het opinieartikel (zie PDF hieronder) dat Jarig van Sinderen, chief economist van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) daarover op de website van de autoriteit heeft geschreven, heeft de verontwaardiging gewekt van onder andere voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Maat: "Een dergelijk opiniestuk is ongepast voor een beleidsuitvoerder als de NMa. Bovendien geeft het stuk een verkeerd beeld van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat is bedoeld om in Europa een betaalbaar voedselpakket te realiseren, niet om simpelweg de prijzen voor consumenten te drukken."
Van Sinderen stelt in zijn stuk dat boeren en tuinders een boterham moeten verdienen door te vernieuwen en te investeren. "Niet door steeds meer steun te krijgen of door het maken van prijsafspraken.” De NMA krijgt vaak tips over prijsafspraken, stelt de topambtenaar, die daarbij de zaak tegen de paprikatelers in herinnering roept en de recente boete voor de uientelers noemt. “Het is niet acceptabel dat consumenten extra geld betalen doordat producenten onderling afspraken maken.” Volgens Van Sinderen kunnen tuinders ook binnen de huidige regels al samenwerken om sterker te staan ten opzichte van "de machtige supermarkten".

Eén reactie

  • P Verschuren

    De NMA doet er goed aan zich te herinneren dat het percentage van het inkomen dat aan voedsel besteed wordt in de EU nog nooit zo laag is geweest als nu. Het lijkt mij dan ook een geschikt moment om het vizier elders op te richten. De primaire sector staat niet bekend om woekerwinsten.

Of registreer je om te kunnen reageren.