Home

Nieuws

400 banen weg bij KvK en Syntens

Door de fusie van de Kamers van Koophandel en innovatiecentrum Syntens zullen 25 kantoren sluiten en 400 medewerkers hun baan kwijtraken. De fusie per 1 januari 2014 bespaart het Rijk jaarlijks 80 miljoen euro.

Met deze eerder aangekondigde reorganisatie wordt de Kamer van Koophandel gemoderniseerd en het Digitale Ondernemersplein (één loket voor ondernemers) ingevoerd, zoals door het Kabinet Rutte I reeds was besloten.

Met de integratie van de Kamers van Koophandel en Syntens tot één ZBO wordt de wens van het kabinet voor een fundamentele nieuwe inrichting van de dienstverlening aan ondernemers doorgevoerd: het Digitale Ondernemersplein. Het Digitale Ondernemersplein is één digitaal loket voor alle ondernemers.

Inschrijving en wijzigingen in het Handelsregister, het deponeren van jaarstukken en algemene voorwaarden en de verstrekking van exportdocumenten lopen in de toekomst vrijwel volledig digitaal.

Ondernemers kunnen bij de nieuwe organisatie verder ook terecht voor alle informatie, voorlichting en advies over starten, ondernemen, internationale handel en innovatie, maar ook voor allerlei andere overheidszaken en transacties zoals registratie, belastingen, subsidies en vergunningen. Het is de bedoeling dat alle voor ondernemers relevante publieke dienstverleners, en in een latere fase mogelijk ook op ondernemers gerichte private organisaties, aansluiten op dit Digitale Ondernemersplein.

Of registreer je om te kunnen reageren.