Home

Nieuws

Uitstel aanvragen vereenvoudigd

Het uitstelbeleid voor ondernemers met belastingschulden is met ingang van 1 januari 2013 versoepeld en vereenvoudigd. Het kan zelfs telefonisch.

Zo kan een zogeheten 'compliante' ondernemer (een belastingtechnisch zich netjes gedragende ondernemer met een schoon blazoen bij de fiscus) schriftelijk of telefonisch verzoeken om uitstel van maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de oudste aanslag als:

  • de openstaande belastingaanslagen niet meer bedragen dan 20.000 euro;
  • er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
  • er geen sprake is van aangifteverzuim en geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn geleden.

Er geldt al een specifieke uitstelregeling met het oog op de crisis. Eén van de voorwaarden die daarbij gelden, is dat de ondernemer moet aantonen dat het betalingsprobleem het rechtstreeks gevolg is van de crisis. Die voorwaarde komt te vervallen. Dat betekent dat u voor betalingsregelingen met een langere looptijd geen relatie meer met de economische crisis hoeft aan te tonen.

Of registreer je om te kunnen reageren.