Home

Nieuws laatste update:12 dec 2013

Spin-off van WUR maakt groeimodellen toepasbaar

B-Mex gaat beslissingsondersteunende software leveren aan telers waarbij gebruik wordt gemaakt van gewasgroeimodellen die in het onderzoek van Wageningen UR zijn ontwikkeld.

B-Mex is een spin-off van Wageningen-UR. Directeur en initiatiefnemer is gewasfysioloog Fokke Buwalda, die zich in de afgelopen tien jaar bezig hield met de ontwikkeling van een groot aantal gewasgroeimodellen. "De modellen zijn vaak op projectbasis ontwikkeld. Op het moment dat het project afliep was de interesse van deelnemende telers gewekt, maar was er geen geld meer om er een gebruiksvriendelijk eindproduct van te maken. Door het los te koppelen van onderzoeksgeld kan dat nu wel", verklaart Buwalda. Een goed voorbeeld is de 'zettingswijzer' voor paprika. Dit beslissingsondersteunende model werd twee jaar geleden samen met DLV Plant getest bij 12 paprikatelers. Met het model zijn plantbelasting, grofheid, oogsttijdstip en noodzaak voor dunnen of groen oogsten te berekenen. Telers waren na afloop van het project enthousiast maar er was geen financiering meer om het model praktijk klaar te maken.

Exclusieve licenties

B-Mex en Wageningen-UR hebben exclusiviteits-afspraken gemaakt voor licenties op een aantal gewasgroeimodellen en hun doorontwikkelingen. Daardoor is de teler die de software afneemt ervan verzekerd dat de laatste wetenschappelijke kennis wordt gebruikt, aldus Buwalda. "We gaan onze klanten goed begeleiden bij het gebruik van de software. Dat kan ook via bestaande teeltvoorlichters." Voor die diensten zal wel betaald moeten worden. 'B-Mex' staat voor 'Buwalda model-exploitatie'. "We gaan de modellen van WUR exploiteren. Alleen door er een gezond verdienmodel onder te leggen kunnen we ondersteuning, kwaliteitsbewaking en onderhoud garanderen", aldus Buwalda.

Kennis beter gebruikt

Sjaak Bakker, manager Glastuinbouw bij Wageningen UR, is blij met de samenwerking met B-Mex. Volgens Bakker zal die samenwerking ertoe leiden dat de Nederlandse glastuinbouw nog beter gebruik kan gaan maken van de wetenschappelijke kennis uit het gewasfysiologisch onderzoek van Wageningen UR. Bakker: "Doordat B-Mex de vertaalslag maakt naar gebruiksvriendelijke software, zijn de tuinbouwbedrijven verzekerd van goede software die ook in de toekomst ondersteund zal worden."

Of registreer je om te kunnen reageren.