Home

Nieuws

'GMO moet afzetcrisis beter voorkomen'

Bij nationale uitvoering van GMO voor groente en fruit zijn meer mogelijkheden nodig voor maatregelen in crisisperioden.

 

Dat concluderen onderzoekers van Policy Research op basis van de uitvoering van GMO in Vlaanderen over de jaren 2009 tot en met 2011. België heeft al verdergaande mogelijkheden voor crisispreventie via GMO dan Nederland. De onderzoekers stellen dat GMO toch in Vlaanderen nog tekort schiet in het realiseren van stabiliteit in prijs en inkomen. GMO heeft wel tot aanbodsbundeling geleid in Vlaanderen en een beter concurrentievermogen.

Policy Research adviseert verder dat GMO nu onvoldoende stabiliserend werkt. De onderzoekers stellen dat de GMO nu wordt toegekend op basis van omzetwaarde in een bepaald jaar. Door de schommeling van omzet in crisisjaren, stokt ook de GMO. Die ondersteuning zou op een gemiddelde omzet van een aantal jaren gebaseerd moeten worden.

Ook pleit Policy Research voor een andere meting van de effectiviteit van producentenorganisaties. Het is beter naar winstgevendheid bij telers per oppervlakte eenheid te kijken dan naar de waarde van de afgezette productie.

Vlaamse producentenorganisaties  besteden jaarlijks 100 miljoen euro aan GMO-fondsen. Unies vanproducentenorganisaties vertegenwoordigen bijna 90 procent van deze actiefondsen. Ongeveer 85 procent van het geaggregeerd actiefonds gaat naar acties terwijl de rest aan de aankoop of andere vormen van verwerving van vaste activa wordt besteed.

Of registreer je om te kunnen reageren.