Home

Nieuws laatste update:6 jan 2014

Claim op 'spookbedrijf' groentenhandel

De rechtbank van Rotterdam heeft zich gebogen over een geldelijke claim van een buitenlandse leverancier van groente en fruit aan Afrimex.

Dat laatste handelsbedrijf in de regio Rotterdam is al na twee jaar in 2009 opgehouden te bestaan, maar heeft nooit jaarrekeningen gedeponeerd, waardoor de rechter niet de financiële huishouding kan doorzien.

De claim komt van Cycas uit Oeganda dat met terugwerkende kracht een vergoeding wil voor koel- en opslagtaken in opdracht van Afrimex. Dat bedrijf is echter door snelle ontbinding (turbo-liquidatie) als handelspartij verdwenen in 2009 en niet door een faillissement. De rechter oordeelt dat de bestuurders van Afrimex door het niet deponeren van jaargegevens mogelijk onrechtmatig hebben gehandeld. Het is een manier om voor schuldeiser het zicht te ontnemen op de financiële situatie van het bedrijf, maar in het geval van Afrimex werden andere crediteuren wel uitbetaald. De rechter oordeelt dat niet bewezen is dat de maandelijkse vergoeding van 3.000 euro voor koelen en opslag contractueel was vastgelegd met Cycas en wijst de claim daarmee af.

Of registreer je om te kunnen reageren.