Home

Nieuws 1 reactielaatste update:13 nov 2013

'Supers moeten eerlijke arbeid in teelt afdwingen'

Staatssecretaris Dijksma moet met supermarkten in overleg treden over de rol die ze kunnen spelen bij het afdwingen van eerlijke handel in de teelt van groente en fruit.

Nu gebleken is dat het keurmerk Fair Produce bij champignons snel tot een verbetering kon komen van de arbeidsomstandigheden in die teelt moeten supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is de inhoud van een motie van de PvdA en GroenLinks, die dinsdag werd aangenomen.

Volgens beide fracties moet een einde komen aan de situatie dat goedwillende telers lijden onder de telers die met gebruik van ongeoorloofde arbeidsomstandigheden tegen lagere kosten produceren.
Op het vlak van inkoopvoorwaarden verandert veel. Naast het keurmerk FairProduce heeft ook voedselveiligheidskeurmerk GlobalGap een uitbreiding van de inkoopeisen in voorbereiding. Recent kondigde ook de Duitse tegenhanger QS aan dat een flexibeler module wordt getest waarmee inkopers garanties verkrijgen voor eerlijke arbeid in de teelt. Daarmee lijkt de inkoopeis breed ingevoerd te worden.

Eén reactie

  • c verberne

    laten we dan maar gelijk in alle schakels van de keten, teler-handel-super een faire prijs voorstellen.
    Onderbetaling zou nergens in de keten geoorloofd mogen zijn. Werkgevers niet aan hun personeel. Handel en supers niet aan hun leveranciers, de telers.
    Een kip-ei of vrucht-zaadje verhaal in mijn ogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.