Home

Nieuws

Schade uitbraken in gewas straks te verhalen

Plantaardige sectoren zoals groente en fruit en kabinet zijn in principe akkoord over het gezamenlijk ontwikkelen van een plantgezondheidsfonds.

Dat maakt minister Henk Kamp bekend in een brief over de toekomst van de productschappen. Zo'n fonds kan schade door uitbraken van plagen of ziekte in het gewas deels compenseren. Dat betekent ook dat telers meebetalen aan schade van collegatuinders, want zo ging dat ook bij de uitbraak van de paprika snuitkever in 2012. Door het nog ontwikkelen van regelgeving ook in Brussel is de ingangsdatum van zo'n fonds nog niet duidelijk.

Volgens Tiny Aerts, voorzitter van de stuurgroep Plantgezondheidsfonds, is het belangrijk dat gezamenlijk wordt gewerkt aan het verminderen van risico's voor teelt en handel. De plantgezondheid kan beter gewaarborgd worden als telers sneller uitbraken zullen melden. "In januari tekenen we een principe-akkoord waarbij ook de handel participeert. Er is breed draagvlak voor het fonds, zeker nu Europese gelden beschikbaar komen voor compensatie."

Hoewel het fonds een breed karakter krijgt, zal de invulling per deelsector gebeuren. Groentetelers zullen daardoor geen heffing opgelegd krijgen bij uitbraken in de sierteelt. Aerts: "Het komt eruit te zien zoals al onder het Productschap Tuinbouw is uitgewerkt. Stel je dat voor als een kapstok, waar je naar behoefte jassen aan hangt. Is er een probleem in een groenteteelt, dan zal er wel ketenbreed worden bijgedragen."

Of registreer je om te kunnen reageren.