Home

Nieuws 1 reactie

Ruimte voor wetsvoorstel kredietunie

Het kabinet heeft het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat meer ruimte geeft voor kredietunies, waarin ondernemers elkaar geld kunnen lenen.

Minister Dijsselbloem van Financiën geeft CDA-kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder de ruimte om een eerder dit jaar ingediende initiatiefnota om te zetten in een wetsvoorstel. De steun van het kabinet was nodig omdat ook op Europees niveau en voor wat betreft het toezicht door De Nederlandse Bank regels moeten worden aangepast.

Kern van het wetsvoorstel is dat het makkelijker moet worden voor ondernemers om in  onderlinge coöperaties elkaar leningen te verstrekken. Met name voor kleinere en middelgrote bedrijven is het de laatste jaren erg moeilijk om nog aan bankkrediet te komen.

Het voorstel van de CDA'ers lijkt op voorhand al grote kans te maken. Zowel VVD als PvdA hebben zich al positief uitgelaten over de kredietunie. Ook zonder de nieuwe wet is er vorige maand al een nieuwe kredietunie van start gegaan in Midden-Nederland. Tevens wordt in de bakkerijsector al geëxperimenteerd met het principe dat vooral in Engelstalige landen als de VS, Ierland en Groot-Brittannië een populaire vorm van coöperatief bankieren vormt.

Eén reactie

  • Frank Hollaar

    Geld van en voor de sector. Kredietunies gaan terug naar de roots van het echte 'coöperatieve bankieren'. Dit is natuurlijk een perfecte manier om weer 'beleving' te creëren bij kredietverlening. Vooralsnog zijn de regels echter zo dat er leningen tot maximaal € 250.000 mogen worden verstrekt door kredietunies. Dat is een bovengrens waar de glastuinbouwsector moeilijk mee uit de voeten zal kunnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.