Home

Nieuws

Moeizame discussie wijzigingen GMO

Lidstaten van de EU en de Europese Commissie staan lijnrecht tegenover elkaar op een aantal voorstellen voor wijzigingen van de GMO-regels, zoals regeldruk, preventie en sancties.

Zo pleitte een groep lidstaten vorige week tijdens de beheerscomitévergadering groente en fruit in Brussel opnieuw voor het schrappen van geplande hogere sancties voor telersverenigingen. Nu hoeft een overtreding verenigingen geen geld te kosten, maar wordt het geld tijdelijk ingehouden. De commissie is vast overtuigd om de teugels aan te trekken en wel boetes in te stellen. Opnieuw kwam het niet tot een stemming.

Ook vinden lidstaten dat de voorstellen teveel administratieve lastendruk opleveren. Zo moet een telersvereniging de kerntaak 'op de markt brengen van product' volgens lidstaten te omslachtig aantonen, terwijl veel telefonisch gebeurt.
Verder wil een groep lidstaten dat meer ruimte komt voor crisispreventie (het uit de markt nemen van product) door associaties van telersverenigingen daarin meer vrijheid te geven. De huidige voorstellen zijn volgens de groep te restrictief en belemmeren de ontwikkeling van die associaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.