Home

Nieuws

LTO bundelt klachten over supermarkten

LTO Nederland wil klachten van agrarische ondernemers, producentengroepen en hun afzetorganisaties over oneerlijke handel verzamelen en bundelen.

Het is onderdeel van een Europese proef, waarbij Nederland is aangehaakt.

LTO wil bijvoorbeeld inzicht in het eenzijdig opzeggen of onverwacht, tussentijds aanpassen van een leveringsovereenkomst. Het op korte termijn afbreken van een langdurige leveringsovereenkomst kan ook anoniem gemeld worden.

In september is een gedragscode tussen bedrijfsleven en supermarkten afgesloten met regels voor het oplossen van commerciële disputen tussen leverancier en afnemer. Het is een ernstige schending van de gedragsregels als een supermarkt een klagende leverancier straft. Een stuurgroep zal toezien op de gedragscode. Supermarkten willen met de gedragscode laten zien dat ze transparant zijn over de manier waarop zij met handelsrelaties omgaan.

Daarom werkt het CBL mee aan de pilot. Supermarkten moeten interne geschillenprocedures optuigen. Ook staat het een leverancier vrij een bemiddelaar aan te stellen of naar de rechter te stappen.

Aan de Europese proef kunnen alleen ondernemingen deelnemen die zich hebben ingeschreven. LTO wil een grote groep bedrijven inschrijven om de procedure te laten slagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.