Home

Nieuws 2 reacties

Afbouw PT kost teelt miljoenen euro's

Het verdwijnen van het PT kost de totale tuinbouw naar verwachting alleen al maximaal 13,1 miljoen euro aan reorganisatiekosten over de laatste twee jaar.

Dat blijkt uit de begroting voor 2014 en herziene begroting 2013, die het PT-bestuur deze week vaststelde.

Op de waarde van het pand is de laatste twee jaar ook 4,1 miljoen euro afgeboekt nu het verkocht moet worden. Daarnaast moet de groente- en fruitbranche de kosten van het opdoeken van het gelieerde GroentenFruit Bureau dragen, ook naar verwachting een bedrag van 1,25 miljoen euro. Voor 2014 worden nog extra lasten verwacht (ruim zes ton), waardoor de kosten van het opdoeken van het PT zeker 19 miljoen euro bedragen. Dat is nog exclusief extra personeelskosten die nodig zijn door het vrijwillig vertrek van personeel en extra voorzieningen die worden getroffen voor de toekomst nu het PT een liquidatiebegroting opstelt.

Die kosten moet de sector zelf dragen, waardoor minder of geen geld is voor projecten zoals onderzoek en daardoor veel ontwikkelingen geremd zijn. Bij glasgroente is daarbij gekozen voor het stoppen met heffen in 2013 (op bestemmingsheffingen na zoals paprikasnuitkever en promotie aubergine), bij fruit en vollegrondsgroente wordt nog een beperkte heffing opgelegd die zeker 70 procent lager is dan 2011.
Deze week besloot het bestuur tot de overdracht van 35 taken aan vooral brancheorganisaties. Daarmee is het PT nog niet weg. Uit de begroting blijkt dat zelfs de medebewindstaken nog via het PT gefinancierd worden in 2014 met een bijdrage van EZ. Een woordvoerder stelt dat nog geen overeenstemming is over arbeidsvoorwaarden voor de 40 medewerkers die bij EZ ondergebracht worden. Ook blijven de PT-commissies nog intact en hebben opgeteld in 2014 nog 5,5 miljoen euro te besteden aan tuinbouwprojecten.

Laatste reacties

  • LJM van Mierlo

    Dit zijn zaken die iedereen had kunnen bedenken voordat de stekker eruit getrokken werd. Mensen en bedrijven met de grootste mond kregen aandacht en gelijk.

  • P Verschuren

    Het maakt niet uit wat het kost zolang het maar meer oplevert. De afbouw van het PT is een kans. Het model was uitgewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.