Home

Nieuws

Rabobank Venlo: ambitie tuinbouw bijstellen

De regio Venlo moet de ambities voor de ontwikkeling van tuinbouw(gerelateerde) activiteiten naar beneden bijstellen.

Dat concludeert Rabobank Venlo in het rapport ‘Een economische agenda voor de regio Venlo tot 2022’. De regio Venlo is na Westland/Oostland nog steeds het tweede tuinbouwproductiegebied van Nederland, maar de financierbaarheid van nieuwbouwprojecten staat sterk onder druk door toenemende buitenlandse concurrentie en de (tuinbouw)crisis.

Ook slaagt de regio er nog niet voldoende in meer toegevoegde waarde te realiseren in de uitgezette transitie “van tuinbouw naar voeding”. De ambitie om in 2020 een verdubbeling van de toegevoegde waarde te hebben gerealiseerd, lijkt onhaalbaar.

Verder lijkt gebiedsontwikkeling via Klavertje Vier en Greenpark Venlo niet die duurzaamheid en kennisintensiteit te bereiken zoals voorzien “al trekken Development Company Greenport Venlo (DCGV) en de provincie deze conclusies (vooralsnog) niet”, stelt de bank.

De expansie van Greenport Venlo ligt niet stil, concludeert de bank. Zo is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een “Fooddrome”; een educatief (winkel)centrum waarin op een oppervlak van 7.500 vierkante meter op interactieve en creatieve wijze kennis over de voedselketen, zoals streekproducten, wordt overgedragen op de bezoekers.

Of registreer je om te kunnen reageren.