Home

Nieuws

Partij voor de Dieren bundelt klachten drift

Bewoners van het buitengebied van Nijmegen maken zich zorgen over de gevolgen van gifgebruik in de fruitteelt voor hun gezondheid.

De Partij voor de Dieren bundelt de klachten via het meldpunt Gifklikker.nl. Sinds de lancering van Gifklikker in april dit jaar zijn er honderden meldingen binnengekomen van burgers, meldt die politieke partij.

De effecten van drift komen ook steeds meer in de belangstelling te staan. De Gezondheidsraad doet vervolgonderzoek, maar concludeerde eerder dit jaar dat tuinders met de omgeving moeten overleggen over het middelengebruik. Zij zouden omwonenden bijvoorbeeld moeten adviseren de ramen dicht te houden vlak na zo'n behandeling. De sector werkt aan een folder zodat tuinders met de omgeving kunnen overleggen.

Volgens de Partij voor de Dieren blijkt uit de meldingen dat omwonenden niet durven reageren op tuinders. "Mensen voelen zich geïntimideerd door de agrarische omgeving. En als mensen al naar de gemeente durven stappen, vinden ze geen gehoor."

Uit de verschillende meldingen blijkt dat het gifgebruik conflicten veroorzaakt tussen ondernemers. Campinghouders melden zich op Gifklikker.nl omdat zij klanten verliezen door overwaaiende gifdampen afkomstig van naastliggende landbouwvelden, stelt de Partij voor de Dieren.Ook biologische telers trekken aan de bel.

Of registreer je om te kunnen reageren.