Home

Nieuws 1 reactie

PT: afbouw complexer dan verwacht

De besluitvorming over de overdracht van PT-activiteiten is uitgesteld naar 12 november. Verder wil het PT-bestuur dat voorzitter Agnes van Ardenne langer aanblijft, maar korter gaat werken om het PT af te ronden.

De vereiste voorbereiding van overdracht van PT-taken naar private organisaties blijkt complexer en meer tijd te vergen dan eerst gedacht. De eerder genoemde datum van 1 oktober is niet haalbaar. In de zomer sprak het PT met 26 partijen over voortzetting van bijna 50 activiteiten. De gesprekken moeten uitmonden in overdrachtsovereenkomsten tussen het PT en de betreffende organisaties.

Deze overeenkomsten moeten de financiering regelen om de activiteit voort te kunnen zetten, stelt het PT. Bij een aantal activiteiten heeft de overdracht personele consequenties en in een enkel geval is samenwerking tussen partijen gewenst. Het PT kiest ervoor om in november in een keer over voortzetting van alle activiteiten te besluiten en niet al begin oktober over een deel te beslissen.

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) draagt Agnes van Ardenne nu voor een volgende termijn als voorzitter voor ter benoeming door de Kroon. Volgens de huidige planning duurt die termijn tot eind volgend jaar. Dan gaat het PT samen met de andere productschappen op in een vereffeningorganisatie. Het is de bedoeling dat ze twee in plaats van vier dagen per week gaat werken om zaken af te ronden.

Eén reactie

  • R. Notermans

    wie gaat deze afbouwkosten betalen? Juist de reserve die sectoren hebben opgebouwd. Deze politieke keuze moet de overheid dan ook zelf dragen!. Afbouw kosten dragen en elders nieuwe structuren bouwen.... Geldverslindende akties die free riders in de kaart werkt
    Zijn goed bezig :-((

Of registreer je om te kunnen reageren.