Home

Nieuws

Nieuw promotiebureau groente en fruit

De groente- en fruitsector wil een klein nieuw promotiebureau instellen om promotiecampagnes te beheren.

Die op te stellen stichting volgt het GroentenFruit Bureau (GFB) op. In die nieuwe stichting moet synergie tussen de campagnes ontstaan en zal sprake zijn van een optimale inzet van nog resterende publieke middelen en te werven private middelen. Dat blijkt uit plannen die door Frugi Venta, DPA, NFO en Florpartners zijn ingediend bij het Productschap Tuinbouw (PT). Voor deze taken zijn ovedrachtsafspraken opgesteld. Het PT wordt in 2014 namelijk ontmanteld. Het is de bedoeling dat 2 medewerkers van het GFB worden overgenomen.

Voor meer taken wordt duidelijk hoe die in de toekomst geregeld gaan worden. Handelskoepel FrugiVenta speelt daarin onder meer een voorname rol. Het lijkt erop dat die koepel taken overneemt op gebied van sectorstatistiek, maar ook crisismanagement. Uit de plannen blijkt dat deze taken serieus worden voortgezet en zelfs uitgebouwd.

Het PT heeft voor al haar taken nu plannen voor overdracht. De afbouw van het PT zal snel verlopen in 2014. Zo zal de website tot eind 2014 draaien voor partijen die er informatie willen ophalen. Dan sluit ook deze functie.

Of registreer je om te kunnen reageren.