Home

Nieuws

Groeistrategie Coforta via lagere tarieven

Coforta's groeistrategie bestaat voor een belangrijk deel uit aantrekkelijker tariefstelling voor leden. Het bestuur heeft daarvoor voorstellen gedaan, ondermeer door betere inzet van GMO.

Voorzitter Theo Ammerlaan zegt in het ledenblad Coforta Magazine dat besparingen binnen het bedrijf moeten leiden tot lagere percentages voor ondermeer sourcing en het concerntarief. Die besparingen zijn ondermeer mogelijk door verbeteringen in de bedrijfsvoering door het automatiseringsprogramma SAP.

Daarnaast wil Coforta GMO aantrekkelijker maken voor telers, door het percentage voor individuele investeringsprojecten te verhogen van 40 naar 50 procent. Het zou de investeringen bij telers moeten aanwakkeren.

Coforta wil in december een strategisch plan vaststellen, met een aangescherpte strategie. Volgens Ammerlaan moet de coöperatie daarin keuzes maken. Welke dat zijn, wordt uit zijn voorwoord niet duidelijk.

In hetzelfde ledenblad stelt Coforta Bert Jansen voor, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van The Greenery. Jansen zegt daarin een actieve rol in de organisatie (The Greenery) te willen spelen. "Toezicht houden is dus niet genoeg. Niet uitsluitend met een rood potloodje door de stukken, maar ook met elkaar in discussie over hoe het beter kan. Ik wil graag inhoudelijk meedoen."

De eerste bemoeienis van Jansen lijkt het aantrekken van interim-topman Okke Koo te zijn. Hij was één van de voorgangers van Jansen als bij Avebe.

Of registreer je om te kunnen reageren.