Home

Nieuws laatste update:14 okt 2013

Geen grote veranderingen begrotingsakkoord

Voor agrarisch ondernemers lijken er geen grote veranderingen te zijn nu er een begrotingsakkoord is tussen de regering en D66, Christenunie en SGP. Het pakket van maatregelen is gericht op meer banen, betere onderwijs en een duurzame economie.

De begrotingsafspraken, waarmee een structurele besparing van 6 miljard euro wordt bereikt, bevatten in vergelijking met de Miljoenennota per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen.  Er is meer aandacht voor evenwichtige inkomensverdeling en de lasten op arbeid worden verlaagd. Een deel van de lastenverlichting op arbeid wordt gegeven via bedrijven, door werkgeverspremies te verlagen (AWF/AOF) wordt arbeid goedkoper gemaakt.

Het kabinet neemt jaarlijks 50 miljoen euro op in de begroting voor regionaal beleid, om de werkgelegenheid  en de economische bedrijvigheid in de krimpregio’s te stimuleren. Het verlaagde btw-tarief voor bouw en renovatie wordt verlengd tot eind 2014.

De verlaging van de zelfstandigenaftrek, zoals het kabinet had voorgesteld, wordt volledig teruggedraaid. Dit kost de overheid 300 miljoen euro.

De lastenverzwaring vindt onder andere plaats door de leidingwaterbelasting te verhogen. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300 kubieke meter waarover deze belasting wordt geheven. De belasting op afval storten wordt opnieuw ingevoerd. Deze regelingen leveren de staatskas jaarlijks ruim 400 miljoen euro op.

Om het inzetten van werknemers bij het midden- en kleinbedrijf, dus ook bij agrarische ondernemers, te stimuleren wordt onderzoek gedaan naar de knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-werkgevers bijvoorbeeld door het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of collectieve fondsen voor MKB-werkgevers.

Voor de begrotingsplannen zijn door het akkoord met D66, SGP en Christenunie nu een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.