Home

Nieuws

Banken kloppen vaker aan bij EZ om failliete tuinders

Steeds vaker kloppen banken aan bij het ministerie van Economische Zaken om verliezen bij faillissement van tuinders te declareren.

Het ministerie heeft op veel leningen namelijk garanties verstrekt in een innovatie borgstellingsregeling. De stijging van het aantal declaraties van banken is fors. Werd in 2012 nog 8,5 miljoen euro gedeclareerd bij EZ, dat wordt voor dit jaar begroot op 23,0 miljoen euro en 14,8 miljoen in 2014. Het ministerie van EZ spreekt daarvoor haar borgstellingsreserve aan en haalt daarvoor 11,2 miljoen euro uit die pot dit jaar en 13 miljoen euro in 2014.

Verreweg het grootste deel van die verliesdeclaraties van banken is van glastuinbouwbedrijven, laat het ministerie weten. In 2012 was 8,4 miljoen van de gedeclareerde 8,5 miljoen euro voor leningen aan glastuinbouwbedrijven. Dit jaar is het percentage naar schatting 90 procent glastuinbouw. Daaruit lijkt op te maken dat meer bedrijven failliet verklaard worden met een dergelijk beroep op het borgstellingsfonds tot gevolg.

Of registreer je om te kunnen reageren.