Home

Nieuws

Zorg over vermagerde NVWA en Inspectie SZW

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie SZW kunnen wettelijke taken niet meer volledig uitvoeren. Dat is het gevolg van gestapelde bezuinigingen bij uitvoeringsorganisaties.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een gisteren verschenen rapport over de bezuinigingen van het huidige en de twee voorgaande kabinetten. De Rekenkamer stelt dat de Tweede Kamer onvoldoende zicht wordt geboden op de gevolgen van efficiencykortingen, taakstellingen en generieke bezuinigingen van de kabinetten, die elkaar de laatste jaren in rap tempo zijn opgevolgd.

De NVWA, die onder meer toezicht houdt op plantgezondheid en de kwaliteit van binnenlands geproduceerde zowel als geïmporteerde producten, kan door bezuinigingen minder inspecties uitvoeren. De bezuinigingen bij de NVWA belopen van 2011 tot 2016 10,6 procent. Ook de Inspectie SZW (voorheen onder meer Arbeidsinspectie en SIOD) kan minder controles uitvoeren op onder meer illegale tewerkstelling. De bezuinigingen bij deze uitvoeringsorganisatie belopen van 2011 tot 2016 zelfs 12,3 procent.

Het ministerie van Financiën zegt dat het kabinet per uitvoeringsorganisatie voor de Tweede Kamer inzichtelijk wil maken, hoeveel wordt bezuinigd. Maar het rapporteren over de realisatie van taakstellingen bij uitvoeringsorganisaties is binnen de huidige begrotingssystematiek niet mogelijk. “Die systematiek is gebaseerd op verantwoording over wat de overheid doet en niet over wat de overheid laat.” De aanbeveling van de Rekenkamer om het kabinet in meer detail de inhoudelijke gevolgen van bezuinigingen te laten schetsen, wordt door minister Dijsselbloem van Financiën afgehouden, vanwege de extra papierwinkel die niet veel zou bijdragen aan beter bestuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.