Home

Nieuws

Hele sector kan GMO-verlies FresQ gaan merken

Het mislopen van de 22 miljoen euro aan GMO-gelden door FresQ kan voor de sector als geheel ook consequenties krijgen. Een deel van de topsectorenplannen voor tuinbouw is gebaseerd op GMO-bijdragen van telersverenigingen.

Daarmee dreigt de financiering van die plannen bemoeilijkt te worden. Volgens LTO Noord Glaskracht zijn de plannen voor het onderdeel Samenwerkende Waardeketens deels gebaseerd op GMO-financiering. De sectorbijdrage maakt extra overheidsgeld mogelijk voor deze projecten in logistiek, derving van producten en ICT. “Dat is zorgelijk”, zegt Glaskrachtvoorzitter Nico van Ruiten, die de gevolgen niet kan overzien. Het ministerie van EZ kan op dit moment ook niets zeggen over de mogelijke gevolgen voor het topsectorengeld voor de topsector tuinbouw.

LTO Noord Glaskracht noemt het verbazend dat een telersvereniging zo'n belangrijke inkomstenbron mist, terwijl regels van GMO bekend zijn en de uitvoering door telersverenigingen al jaren hetzelfde is. Dat ligt aan de ingewikkelde structuur waarop de regeling uitgevoerd wordt, denkt Van Ruiten.  "Het geeft wel aan dat het systeem van controle op controle op controle niet werkt door de verschillende interpretaties." Het besluit over de GMO-gelden voor FresQ komt van het PT, stelt een EZ-woordvoerder. Wat de rol van het ministerie daarin precies was, kon de EZ-woordvoerder niet zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.