Home

Nieuws

Groentesector herstelt deels van Ehec

De productiewaarde van de glasgroentesector steeg in 2012 met 14 procent naar 1,37 miljard euro. Daarmee is de waarde nog altijd 10 procent onder het niveau van 2010. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die het Productschap Tuinbouw aan het begin van het jaar bekend maakt.

Dit jaar deed het PT dat dinsdag op de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de koepels DPA en Frugi Venta. De export van tomaat en paprika bleef achter in 2012, wat een graad is voor de productie, maar prijzen herstelden.

De vollegrondsgroentesector deed het met 424 miljoen euro 5 procent beter dan 2011. Voor fruit (445 miljoen euro productiewaarde) lag de groei op 10 procent ten opzichte van 2011 en 21 procent ten opzichte van 2010.

Opvallend is dat de productiewaarde van groente en fruit wel groeit, maar de export van de groente zakte 1 procent naar 4,54 miljard euro. Dit is de uitvoer van Nederlandse en buitenlandse groente. De import (voor re-export) van groente daalde namelijk met 3 procent.

In 2012 liep de beteelde oppervlakte groente met 4 procent terug. Daar stond tegenover dat de telers voor de belangrijkste glasgroente –behalve aubergine– hogere prijzen ontvingen.

De export van groente en fruit naar de twee grootste afnemers, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, nam met 1 procent toe. De uitvoer naar Frankrijk en Polen daalde echter fors. Alles bij elkaar liep de totale export van groente en fruit 1 procent terug naar 9,9 miljard euro. De invoer van buitenlandse groente en fruit nam met 2 procent toe naar 9,4 miljard euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.