Home

Nieuws

Geld voor niet-chemische bestrijding

Het verder ontwikkelen en stimuleren van alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen vormt onderdeel van de uitvoeringsagenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Dat schrijft het ministerie van EZ bij de begrotingsbehandeling. Voor het thema ‘Meer met Minder’ wordt naar verwachting een publiek-private samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 2013, die is gericht op niet-chemische bestrijdingsmethoden en maatregelen. Het aandeel van de overheid is daarin circa 3,8 miljoen euro.

Het ministerie antwoordt bij de begrotingsbehandeling ook vragen over het toelatingscollege Ctgb. Voor beoordeling en vergunningsverlening van chemische bestrijdingsmiddelen is geen overheidsgeld uitgetrokken. In 2012 zijn de inkomsten van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor de toelatingsbeoordeling totaal  4,85 miljoen euro. Deze inkomsten worden door de toelatingsaanvragers en -houders (vergunningseigenaren) van de gewasbeschermingsmiddelen aan het Ctgb betaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.