Home

Nieuws

Akkoord CAO Open Teelten

Na negen maanden onderhandelen hebben LTO Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe cao Open Teelten. Tot en met 1 januari 2014 krijgen werknemers in drie stappen 2,75 procent meer loon.

Het akkoord wordt deze week aan de achterbannen voorgelegd. De cao geldt voor zo’n 30.000 werknemers in de vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, akkerbouw en de niet bedekte sierteelt. De looptijd van de nieuwe cao begint met terugwerkende kracht van 1 juli 2012 en loopt af op 1 juli 2014.

De onderhandelingen liepen lang mede door pogingen om nieuwe afspraken te maken over gelegenheidsarbeid en werken met buitenlandse arbeid en uitzendbureaus. De regels voor gelegenheidsarbeid wijzigen niet. Over huisvesting van buitenlandse werknemers en werken met gecertificeerde uitzendbureaus zijn wel afspraken in het nieuwe akkoord opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.