Home

Nieuws

Afzetorganisatie moet hogere prijs tonen aan teler

Afzetorganisaties moeten hun meerwaarde aan telers tonen. De Europese Commissie wil dat deze producentenorganisaties laten zien dat ze een hogere prijs uit de markt hebben gehaald dan telers zelf zouden kunnen.

Dat voorstel deed de Europese Commissie vorige week in het beheerscomité groente en fruit over aanpassing van de GMO-voorschriften. Lidstaten waren in eerste reactie sceptisch en vrezen een zware administratieve lastendruk. Ook vinden lidstaten het verkrijgen van hogere prijzen lastig aan te tonen voor afzetorganisaties, er is moeilijk bewijs voor te vinden. De voorstellen zijn twee dagen voor de bijeenkomst gedaan aan de lidstaten, stelt het Vlaamse ministerie van Landbouw.

Het is één van de vier maatregelen die de Europese Commissie voorstelt. Een ander voorstel gaat over het invoeren van een boete als de producentenorganisatie zich niet aan de regels houdt en daardoor zijn GMO-erkenning kwijtraak. Nu riskeert de producentenorganisatie uitsluitend het verlies van de GMO-gelden. Daar zou dan nog een boete  bovenop moeten komen als extra afschrikmiddel, denkt de Europese Commissie. Ook hierover hebben lidstaten hun twijfels geuit.

De lidstaten hadden zelf voorstellen ingediend voor wijzigingen na een aantal informele overleggen (de Newcastle-overleggen). De vier voorstellen die nu zijn gedaan, lijken daaruit niet afkomstig.

Of registreer je om te kunnen reageren.