Home

Nieuws

Pachtconflict draait om uitleg ‘hobbyteler’

Het Gerechtshof in Arnhem buigt zich over een pachtzaak, waarbij de verpachter af wil van het contract.

De nieuwe pachter is in de ogen van de verpachter een hobbyboer, of hobbyteler. De betreffende nieuwe pachter, een broer van een overleden pachter, wil de pacht van 15 hectare voortzetten voor onder meer kool- en pioenteelt. De verpachter voerde bij de pachtkamer argumenten aan waarom de pacht niet tot een serieuze bedrijfsvoering leidt, maar de pachtkamer oordeelde anders. De broer van de overleden pachter was wel degelijk een serieuze pachter, ook als hij naast het bewerken van de 15 hectare een voltijdsbaan aanhoudt. In hoger beroep eist de verpachter toch een ontbinding van het pachtcontract, maar de pachter heeft stukken ingediend bij het Gerechtshof om aan te tonen dat wel degelijk bedrijfsactiviteiten en investeringen zijn gedaan. Het Gerechtshof wil nu eerst de stukken bestuderen en de eisers in gelegenheid stellen te reageren.

Of registreer je om te kunnen reageren.