Home

Nieuws

Ophef over rol ZON in paprikakartel

Betrokken partijen in het paprikakartel (UWG en Rainbow) hebben zich na het onderzoek bij de NMa beklaagd over de rol van ZON bij het melden van het kartel. Zij zouden zijn uitgelokt door ZON.

Dat blijkt uit het gepubliceerde besluit van de NMa. Daarin zijn documenten (geanonimiseerd) weergegeven uit de periode mei 2006 tot februari 2009, maar ook verklaringen tijdens het onderzoek en de reacties in de consultatieronde daarna.

Klokkenluider ZON zou vlak vòòr de melding bij de NMa een bijeenkomst met de betroffen partijen hebben bijgewoond om bewijs te verzamelen. De melding van ZON bij de NMa was op 26 februari 2009. De betroffen partijen zijn ontstemd dat ZON al in augustus 2008 een melding over het paprikakartel met clementieverzoek deed bij de NMa, maar die werd afgewezen, omdat deze niet voldeed. ZON heeft daarna gewacht met een nieuwe melding bij de NMa tot het voldoende bewijs had, vinden de partijen die zijn beboet in de paprikakartelzaak. Er staat in het besluit: “De betrokken ondernemingen betogen dat zij door ZON op de bijeenkomst van 13 februari 2009 zouden zijn ‘uitgelokt’ om in strijd met de mededingingsregels te handelen.”

De NMa heeft het onderzoek met uitvoerige verklaringen en documenten onderbouwd. Daaronder zijn gedetailleerde verslagen van bijeenkomsten onder leiding van Florpartners. Daarin wordt helder weergegeven welke zaken onderdelen of vertegenwoordigers van ZON, UWG en Rainbow (P3 genoemd in het rapport) gezamenlijk uitvoerden sinds 2006.

Uit het besluit blijkt verder dat ZON ook andere overtredingen meldde naast het paprikakartel. Onderdelen van ZON hadden zelf een actieve rol in het afstemmen van marktgegevens en het ondersteunen van de klok.Voor het onderzoek heeft de NMa ook gesproken met negen grote supermarktketens.

Of registreer je om te kunnen reageren.