Home

Nieuws

NVWA: geen snuitkevers meer gevonden

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft na onderzoek op paprikabedrijven geen paprikasnuitkevers meer aangetroffen.

De NVWA deed een intensief onderzoek, waarbij alle paprikabedrijven in een straal van 1000 meter rondom het bedrijf waar de eerste vondst heeft plaatsgevonden, zijn geïnspecteerd. Ook alle bedrijven waarmee de aangetaste bedrijven voor zover bekend in contact zijn geweest, zijn geïnspecteerd. Tenslotte zijn steekproefsgewijs 75 paprikabedrijven elders in Nederland geïnspecteerd. Uit deze intensieve controle zijn geen nieuwe vondsten van de kever naar voren gekomen.

Daarom gaat de NVWA nu uit van een eenmalige, gelokaliseerde uitbraak, waarbij de verschillende vondsten naar alle waarschijnlijkheid met elkaar verband houden.

In een brief aan de Tweede Kamer, schrijft staatssecretaris Henk Bleker dan één van de vier bedrijven niet geheel geruimd is omdat de productie gescheiden was.

De NVWA zal daarom de komende tijd op risicolocaties inspecties blijven uitvoeren naar eventuele nieuwe aantastingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.