Home

Nieuws

LTO: Krachtig Europa-beleid noodzaak

LTO Nederland pleit bij de nieuwe regering voor een krachtig Europa-beleid, waarin de aandacht voor de exportpositie van land- en tuinbouw hoog op de politieke agenda staat.

Volgens LTO hebben kiezers zich duidelijk uitgesproken voor de Europese Unie en voor een pro-Europees beleid. Dit zegt de belangenorganisatie voor boeren en tuinders in een reactie op de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.“

Ik hoop dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en gauw werk maakt van de formatie, zodat een nieuwe, stabiele regeringsploeg voortvarend aan de slag kan”, aldus voorzitter Albert Jan Maat.

LTO hamert in haar standpunt op het belang van een sterke exportpositie voor de agrarische sector. “De exportwaarde neemt zelfs nog toe en op die positie moet Nederland heel zuinig zijn.”

Weg naar herstel
Verder pleit de organisatie voor meer ruimte voor ondernemerschap in de land- en tuinbouw. “In het topsectorenbeleid wordt het belang van de agrarische sector ondersteund. Op de weg naar herstel zou het goed zijn als dat beleid krachtig wordt voortgezet”, aldus Maat.

Komend najaar wordt een besluit genomen over de meerjarenbegroting van de Europese Unie (2014-2020). Daarin moet Nederland zich laten gelden, denkt Maat. “Een exporterend land als Nederland moet, ook als het over de nieuwe EU-begroting gaat, ambities tonen. Het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) is daar een wezenlijk onderdeel van.”

Of registreer je om te kunnen reageren.