Home

Nieuws

Doorbraak middelen kleine teelt

Kleine teelten en gewassen in de tuinbouw kunnen binnenkort beter, sneller en met gebruik van relatief nieuwe middelen tegen ziektes en plagen beschermd worden.

Dat volgt uit de toezegging van demissionair staatssecretaris Henk Bleker van EL&I om de areaalgrenzen voor kleine teelten en gewassen te verruimen. Toelatingen uit grotere gewassen stromen dus voortaan sneller door naar kleine teelten, stelt LTO. “Dat betekent minder onderzoek, minder administratieve lasten en procedures. Bovendien komen innovatieve middelen in meer kleine teelten beschikbaar.”

Sjaak Langeslag, portefeuillehouder Gewasbescherming van LTO Nederland, is blij met de toezegging. "Dat is goed nieuws voor de telers, maar ook voor de consument omdat daarmee een grote diversiteit in gewassen en teelten gewaarborgd blijft." Langeslag benadrukt dat het niet gaat om een verruiming van de toelatings- of beoordelingscriteria.

Voor bedekte teelten (zoals komkommer en chrysant) wordt de grens verruimd van 500 naar 1.000 hectare, voor onbedekte teelten (zoals asperge, spinazie, narcis en conifeer) verschuift de grens van een klein gewas van 1.000 naar 5.000 hectare. Hierdoor zullen telers van meer groepen gewassen profiteren van de mogelijkheden om middelen, die al in grote teelten als aardappelen of mais worden gebruikt en veilig zijn bevonden voor mens, dier en milieu, sneller en eenvoudiger toe te laten.

De aanpassing van de areaalgrenzen voor de kleine teelten brengt het Nederlandse beleid tevens meer in lijn met dat van omringende landen. Dat brengt mogelijkheden dichterbij voor zonale aanvragen en wederzijdse erkenning van toelatingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.