Home

Nieuws laatste update:13 sep 2012

Barroso: niet beknibbelen op landbouwbudget

Een fors EU-budget is noodzakelijk voor het stimuleren van voedselzekerheid en de ontwikkeling van het platteland.

Volgens voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie mogen lidstaten daarom niet beknibbelen op de nieuwe meerjarenbegroting van Brussel. Hij zei dat dinsdag tijdens zijn jaarlijkse 'state of the union'.

Hoewel Barroso zijn speech in het Europees Parlement gaf, waren zijn woorden vooral bedoeld voor de regeringsleiders van de EU-lidstaten. Nu de crisis bezuinigingen onafwendbaar maakt en Europa bovendien onder vuur ligt, pleiten veel landen voor een zuinig Brussel. Onjuist, aldus Barroso.

“Wat we nu nodig hebben is duurzame economische groei”, zei hij. “Daarvoor hebben we een realistisch budget nodig. Alleen dan kunnen we een boost geven aan regio’s, aan economieën en aan studenten. Ik beschouw dit als een test voor de lidstaten: zij die spreken over groei, moeten zich nu achter onze budgetvoorstellen scharen.”

EU-begroting 2014-2020
De komende maanden onderhandelen de lidstaten over de Europese begroting voor de jaren 2014 tot 2020. Veel regeringsleiders, behept met economische problemen binnen hun landsgrenzen, ijveren voor een lagere afdracht. Dat geldt ook voor Nederland. Hierdoor kunnen mogelijk veel Europese plannen geen doorgang vinden, waaronder onderdelen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Barroso benadrukte verder dat er behalve een economische crisis ook sprake is van een politieke crisis. Kwetsbare lidstaten zoals Griekenland hebben te veel twijfel laten bestaan over hun bereidheid te hervormen. Tegelijkertijd tonen de sterkere landen zich niet altijd even solidair. Hij kondigde aan voor de volgende Europese verkiezingen, in 2014, met concrete plannen te komen voor een ‘democratie federatie van staten’.

Jeroen Savelkouls

Of registreer je om te kunnen reageren.