Home

Nieuws

Veel meer plannen dan geld voor innovatie

Het bedrijfsleven heeft veel meer voorstellen gedaan voor onderzoek en innovatie, dan kunnen worden ondersteund in 2013. Ruim vierhonderd aanvragen kwamen binnen bij de Topsector Tuinbouw, waarvan een onbekend maar veel lager aantal aanvragen is geselecteerd om een uitgewerkt voorstel te doen.

Er is vier tot vijf miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek, terwijl de aanvragen daar gezamenlijk een veelvoud zijn.

In juni konden samenwerkende bedrijven onderzoeksvoorstellen indienen bij het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Tuinbouw (TKI). Dat nieuwe instituut heeft een selectie moeten maken en veel projecten afgewezen. Zo stelde Demokwekerij Westland dat zeven van de acht ingediende voorstellen waren afgewezen. Doel van de onderzoekssubsidie is dat de bedrijven samen met wetenschappelijke instituten (DLO-instituten van Wageningen UR en TNO) onderzoek doen op verschillende terreinen.

De bedrijven uit de geselecteerde projecten krijgen tot eind september de tijd om hun ideeën verder uit te werken. Dan volgt in november een advies, waarna de minister in december een besluit neemt over de toe te kennen subsidies. Voorwaarde bij de onderzoeksvoorstellen is dat de indieners tenminste de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.