Home

Nieuws

Praat mee: New Green wijst sector op zwakte

De oud-Greenery-directeuren Martin van der Sande en Leon Bol melden zich op de afzetmarkt voor glasgroente met een nieuw bedrijf. ‘New Green’ springt in het gat van directe levering door telers aan grootwinkelbedrijven.

Het lage kostenmodel, deels op een 'no cure, no pay'-basis, lijkt zich af te zetten tegen de gevestigde orde met juist hogere kosten. De grootwinkelbedrijven zijn - mogelijk onder druk van de recessie - op zoek naar goedkopere directe afname bij telers. Logistieke en andere diensten zijn blijkbaar vrij in te kopen.
Bol geeft blijk van een coöperatief hart als hij zegt dat het beter zou zijn als de sector zou bundelen, en dat hij daarmee zou willen helpen als hij gevraagd werd. Hij toont zich realist door te stellen dat bundeling niet snel zal gebeuren en hij juist daarom inspeelt op die versnippering. De bundelingspogingen – hij was betrokken bij een komkommerbundelingspoging - strandden op individuele belangen of koudwatervrees, weet hij.
De start van het bedrijf New Green wekt interesse op. Bol en Van der Sande kiezen voor het vrije ondernemerschap en weten hun ervaring en netwerk naadloos te laten inpassen op niches in de markt. En is het ethisch? Ja: dit is een spel van vraag en aanbod. Het is net zo ethisch als pensioenfondsen die geld uitlenen tegen hoge rentes aan zuidelijke overheden. Het is vraag en aanbod, al moet je je afvragen of de totale markt ermee gediend is. Het is aan telers om te laten zien hoe groot de collectiviteit is.
Opvallend is wel dat Bol kennelijk niet gevraagd is, of niet ingaat op de zoektocht van FresQ naar een commercieel directeur na het plotselinge vertrek van Arnold Reijerse in juli wegens verschil van inzicht in het commerciële beleid. Bol vervulde een vergelijkbare functie bij The Greenery. Bij FresQ zou hij zijn kennis en ervaring voor het collectief inzetten.
Het zal interessant zijn om te zien of en hoeveel telers overstappen naar New Green. Als het lukt, bewijst dit ook dat het in de handel vooral gaat om relaties. Bol en Van der Sande hebben die.

De stelling van deze week luidt:

Het lage kostenmodel, deels op een 'no cure, no pay'-basis, lijkt zich af te zetten tegen de gevestigde orde met juist hogere kosten. De grootwinkelbedrijven zijn - mogelijk onder druk van de recessie - op zoek naar goedkopere directe afname bij telers. Logistieke en andere diensten zijn blijkbaar vrij in te kopen.

Bol geeft blijk van een coöperatief hart als hij zegt dat het beter zou zijn als de sector zou bundelen, en dat hij daarmee zou willen helpen als hij gevraagd werd. Hij toont zich realist door te stellen dat bundeling niet snel zal gebeuren en hij juist daarom inspeelt op die versnippering. De bundelingspogingen – hij was betrokken bij een komkommerbundelingspoging - strandden op individuele belangen of koudwatervrees, weet hij.

De start van het bedrijf New Green wekt interesse op. Bol en Van der Sande kiezen voor het vrije ondernemerschap en weten hun ervaring en netwerk naadloos te laten inpassen op niches in de markt. En is het ethisch? Ja: dit is een spel van vraag en aanbod. Het is net zo ethisch als pensioenfondsen die geld uitlenen tegen hoge rentes aan zuidelijke overheden. Het is vraag en aanbod, al moet je je afvragen of de totale markt ermee gediend is. Het is aan telers om te laten zien hoe groot de collectiviteit is.

Opvallend is wel dat Bol kennelijk niet gevraagd is, of niet ingaat op de zoektocht van FresQ naar een commercieel directeur na het plotselinge vertrek van Arnold Reijerse in juli wegens verschil van inzicht in het commerciële beleid. Bol vervulde een vergelijkbare functie bij The Greenery. Bij FresQ zou hij zijn kennis en ervaring voor het collectief inzetten.

Het zal interessant zijn om te zien of en hoeveel telers overstappen naar New Green. Als het lukt, bewijst dit ook dat het in de handel vooral gaat om relaties. Bol en Van der Sande hebben die.

De stelling van deze week luidt:

De oud-Greenery directeuren tonen de zwakte aan van de afzetstructuur. Er is te weinig collectiviteit onder telers die maar niet willen bundelen en handel draait te veel om netwerken en mensen. Sleutelfiguren hebben door vertrek of juist marktintrede teveel invloed.

U kunt stemmen in de poll op onze homepage en uw reactie onder dit stuk achterlaten.

Groenten & Fruit os benieuwd naar uw mening!


Of registreer je om te kunnen reageren.