Home

Nieuws

PT gaat bij telers te rade

Het Productschap Tuinbouw (PT) gaat bij alle ondernemers en medewerkers peilen waar het PT zich de komende tijd mee bezig moet houden. Na september moet dat leiden tot concrete onderzoeksprogramma’s waarvoor onderzoeksinstellingen zich kunnen inschrijven.

Het PT doet de peiling per e-mail. Via een digitale link is aan te geven welke kansen, knelpunten en ideeën een plek moeten krijgen in de programma’s. De inputronde duurt tot 12 september.

Het PT heeft een ondernemingsplatform om de visie van telers mee te nemen in de besluitvorming, maar heeft ervoor gekozen ook een open peiling te organiseren. Reacties die binnenkomen worden voorgelegd aan de Ondernemingsplatforms van het PT. Hetzelfde gebeurt met reacties die via partijen als product- en gewascommissies van dragende organisaties van het PT binnenkomen. De platforms beoordelen welke suggesties passen in de programma’s, die steeds verder vorm krijgen. Zij bespraken begin juli de eerste contouren van de inhoud van de investeringsprogramma’s voor 2013.

Sinds 1 april 2012 werkt het PT ondernemersgedreven met zes investeringsprogramma’s. Dit zijn Plantgezondheid, Voeding en Gezondheid, Groen en Welbevinden, Energie en CO2, Arbeid en Biobased Economy en MVO. Ondernemingsplatforms stellen de programma’s op, die aansluiten bij de uitvoeringsagenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ze hebben tot doel bij te dragen aan nieuwe afzet- en verdiencapaciteit, verduurzaming ketens, voldoende geschikte werknemers en duurzame innovaties. Platforms bestaan uit ondernemers en medewerkers van bedrijven in de tuinbouwketen en alle (deel)sectoren. Hierdoor is aansluiting bij de praktijk gewaarborgd.

Of registreer je om te kunnen reageren.