Home

Nieuws

SKAL: meer fouten biologisch

Certificeerder SKAL heeft vorig jaar 620 ernstige afwijkingen gevonden in de productie en verwerking van biologische producten in de land- en tuinbouw.

In 2010 waren dat er nog 470, blijkt uit het jaarverslag. Bij het aantal ernstige afwijkingen in 2011 waren 302 land- of tuinbouwbedrijven betrokken. SKAL noemt het aantal overtredingen evenwel niet groot, gemiddeld steeg het van 0,15 naar 0,18 ernstige afwijkingen per bedrijf. De stijging komt ook door een toename van het aantal gecertificeerde bedrijven en aanscherping van de mesteisen en door scherper toezicht.

Niet duidelijk is in welke deelsectoren de afwijkingen vooral voorkwamen, maar één van de meest genoemde afwijkingen is het gebruik van gangbaar uitgangsmateriaal zonder ontheffing. Van de 36 ingetrokken certificaten heeft een deel ook betrekking op het gebruik van niet-toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Ook hier kan SKAL nog niet zeggen om welke teelten het gaat. SKAL heeft twee gevallen neergelegd bij het eigen tuchtrecht. Uit het jaarverslag blijkt niet dat SKAL een zaak heeft overgedragen voor strafrechtelijk onderzoek. Dat moet in het geval van fraude.

SKAL kreeg ook vaker tips over mogelijke overtredingen op producten. Dat betrof vooral importproduct. Uiteindelijk bleek in acht gevallen van producten van buiten de EU dat de normen voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen waren overschreden. Dit leidde tot afkeuring van betreffende partijen die niet als biologisch op de markt mochten worden gebracht.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Jeroen Verheul

Of registreer je om te kunnen reageren.