Home

Nieuws

RASFF bestrijdt fraude met bioproducten

Met relatief veel meldingen over vondsten van residu van bestrijdingsmiddelen in biologische groente en fruit heeft het Europese meldsysteem voor voedselveiligheid RASFF in 2011 geholpen fraude met biologische producten te voorkomen.

In het jaarverslag maakt de RASFF bijvoorbeeld gewag van achttien meldingen van vondsten van residu op biologische linzen uit Turkije. De fraude is daardoor in Europa breed onder de aandacht gebracht.

Uit het jaarverslag van RASFF blijkt verder dat het aantal meldingen van overschrijdingen van residuen op vooral groente en fruit sterk is gestegen, maar vooral bij importproducten. Van circa driehonderd meldingen in 2010 is het aantal meldingen in 2011 op vierhonderd uitgekomen. Circa 46 meldingen hadden betrekking op EU-product. De Europese voedselautoriteiten kijken strenger naar risicoproducten bij grenscontroles uit derde landen. Daardoor wordt meer product geweerd aan de grens.

In 2011 was – ondanks de Ehec-uitbraak – een daling zichtbaar in het aantal gemelde voedselvergiftigingszaken. Van 58 zaken in 2010 werden er 48 gemeld in 2011. Daarvan zijn er dertien te relateren aan de consumptie van groente en fruit. Dat zijn overigens niet alle voedselvergiftigingszaken in de EU. Lokale en niet-grensoverschrijdende vergiftigingen worden niet gemeld bij de Europese RASFF.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.