Home

Nieuws

'Overschot naar Voedselbank win-win'

Als het aan LTO Noord ligt, worden onverkoopbare groente en fruit overgedragen aan de voedselbanken. In september wil de organisatie bijeenkomsten organiseren om boeren en tuinders te informeren.

Volgens Klaas Johan Osinga, beleidsmedewerker van LTO Noord, betekent het plan een win-win-situatie voor boer en burger.

Wat is de gedachte achter het plan?
“In Nederland zijn er 135 voedselbanken die in totaal voor een kleine 70.000 mensen wekelijks een voedselpakket verzorgen. Deze huishoudens hebben wekelijks minder dan 50 euro te besteden. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank neemt nog steeds verder toe, terwijl het aantal leveranciers afneemt. Boeren hebben vaak te maken met een partij dat niet verkoopbaar is, maar wat nog prima voor consumptie geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan gebutste penen of kromme komkommers. Tot nu toe gaat dat vaak als veevoer naar de koeien of naar de biovergister, maar dit zou je ook heel goed kunnen gebruiken voor de Voedselbank. Wij denken dat hier onder de boeren best animo voor is. Het is nu een zaak om de boeren in contact te brengen met de Voedselbank.”

Hoe ziet een voedselleverantie er in de praktijk uit?
“De Voedselbank heeft acht distributiecentra in het land die zijn voorzien van koeling. Het is de bedoeling dat iemand van de lokale afdeling van LTO Noord regelmatig contact heeft met de Voedselbank om samen te bekijken wat er wanneer beschikbaar is. De boer hoeft het alleen maar klaar te zetten, de Voedselbank komt het zelf ophalen.”

Waarom ziet LTO Noord voor zichzelf een rol?
“Voor boer en burger betekent het combineren van vraag en aanbod een win-win-situatie. Daar wordt niemand armer van. Het werkt ook niet marktverstorend. ”

De Voedselbank is geen nieuw fenomeen. Waarom komt LTO Noord nu pas op deze gedachte?
“Eerder dit jaar is er veel kritiek gekomen op het dumpen van aardappelen en uien. Dat heeft een discussie op gang gebracht, waarbij ook gewezen werd op de Voedselbank. Daarnaast was er ook een politieke discussie die ons aan het denken heeft gezet. De EU verdeelt jaarlijks voedseloverschotten ter waarde van 500 miljoen euro, bestemd voor de armen. In Nederland zou dat naar de Voedselbank gaan. Een land als België krijgt op die manier jaarlijks 12 miljoen euro. Twintig van de 27 EU-landen maken gebruik van het hulpprogramma, maar Nederland weigert dat om principiële redenen. Bleker wil geen Europese inmenging in het sociaal beleid. Een motie werd helaas weggestemd door VVD, PVV en Groenlinks, waardoor Nederland nu nul euro krijgt.”

De nood bij voedselbanken is al langer hoog.
“Op individueel niveau worden er al best producten geleverd aan de Voedselbank. Ook weet ik van een aantal lokale afdelingen dat er banden zijn met de Voedselbank. Dit gebeurt al redelijk veel, maar we hoeven dat niet aan de grote klok te hangen. ”

Auteur: Guido Kobessen

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.